Bases de datos de interese para enxeñaría

Dialnet

Portal de difusión da produción científica hispana: permite buscar artigos, revistas, teses e outros documentos, ofrecendo acceso aos sumarios e en moitos casos ao texto completo. Titoriais

 

E-Cigre [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Biblioteca dixital das publicacións de Cigré (International Council on Large Electric Systems), incluída a súa revista Electra. Para acceder ao texto completo cómpre identificarse como membro da UDC.
Idioma: inglés. Guía de uso

 

Engineering Source [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Base de datos especializada en enxeñaría que ofrece máis de 3000 textos completos sobre esta materia, incluíndo revistas, libros, publicacións de congresos, etc. Guía de uso

 

GreenFile

Colección de documentos académicos, gubernamentais e de interese xeral sobre o impacto humano no medio ambiente. Contén bastante material sobre enerxías renovables.

 

IEEEXplore [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Base de datos do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Materia: enxeñaría eléctrica e electrónica. Contén revistas, actas de congresos e informes a texto completo. Cobertura: 1988-
Idioma: inglés. Titoriais

 

ÍnDICEs - CSIC [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) é un recurso bibliográfico multidisciplinar que recompila e difunde principalmente artigos de investigación publicados en revistas científicas españolas.
Idioma: español. Guía de uso.

 

Web of Science [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Colección de bases de datos bibliográficas, de citas e referencias de publicacións de carácter científico e tecnolóxico. Recolle as referencias das principais publicacións de calquera disciplina dende 1900.
Idioma: inglés. Titotiais. Instrucións para acceder dende fóra da UDC

 

Normas UNE: AENORmás [acceso restrinxido á comunidade universitaria]
Acceso ao texto completo das Normas UNE.
Idioma: español. Guía de uso

 

Scopus [acceso restrinxido á comunidade universitaria]

Base de datos de referencias bibliográficas con resumos e citas. Contén máis de 18.000 revistas e referencias citadas dende 1996. Ademais permite a busca adicional de información en multitude de páxinas web científicas e o acceso aos datos de produción científica de revistas e autores. Guía de uso. 

 

Westlaw - Aranzadi [acceso restrinxido á comunidade universitaria].

Lexislación europea, estatal e autonómica actualizada.

 

Bases de datos de tarifas de material eléctrico/electrónico e para elaboración de orzamentos

    • Tarifec On Line: catálogo tarifa de produtos utilizados nos sectores do material eléctrico, da fontanería e a climatización [acceso restrinxido á comunidade universitaria].

    • Guía del sector electrónico: empresas, marcas e produtos. Consulta en CD-Rom e en liña.


Ver máis bases de datos 
[Servizo de Biblioteca]