Guía de busca de normas técnicas

Xa se pode consultar a versión actualizada a xullo de 2018 da Guía de busca de normas técnicas para as enxeñarías da EUP.

Explícavos como consultar normas UNE a texto completo, coñecer as equivalencias, acceso ás normas do IEEE...