Arduino Day 2019

arduinoday2019Arduino é unha plataforma de código aberto para a realización de prototipos electrónicos composta de hardware (placa Arduino) e de software (IDE, Integrated Development Environment).

Xurde en 2003 como un proxecto de investigación no Interaction Design Institute de Ivrea (Italia) que en poucos anos pasou a aplicarse no entorno educativo. En 2005 presentouse a primeira placa Arduino destinada a axudar a estudiantes de deseño que non tiñan experiencia en electrónica nin en programación de microcontroladores. Posteriormente desenvolveuse comercialmente.

Hai un lustro naceu o Arduino Day para conmemorar o décimo aniversario desta plataforma. O 16 de marzo foi a data escollida para celebrar en todo o mundo o Arduino Day 2019 co fin de compartir experiencias ente a comunidade Arduino.

Como en anos anteriores a biblioteca da EUP (BEUP) quere contribuir a darlle visibilidade a este acontecimento mostrando unha selección de recursos propios e doutros dispoñibles na rede relacionados con Arduino. Podedes consultalos nesta bibliografía