Traballos fin de grao

O Traballo Fin de Grao

Segundo as Instrucións da EUP para a realización do Traballo Fin de Grao, este supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do Grao.

Nesta sección a biblioteca recompila informacións e recursos de interese, co fin de facilitar a realización deste traballo.

Normativa para a súa realizaciónapoio-tfg

Regulamento, prazos, propostas, guía de elaboración...

Ver normativa

Consulta de TFG xa presentados

5 Onde consultalos

bullet blue Traballos fin de grao dispoñibles para a súa consulta na biblioteca:

Os traballos presentados na EUP que acadaron nota igual ou superior a 8 poderán consultarse na biblioteca. Non se prestan. Consulta exclusiva en sala, solicíaos no mostrador. 

Ver TFG dispoñibles para a súa consulta la biblioteca.

bullet blue Traballos fin de grao no Repositorio Institucional da UDC (RUC)

Poderán consultarse no RUC aqueles traballos presentados na EUP de notas máis altas (Sobresaínte ou Matrícula de Honra) nos que a Comisión de TFG decida o seu depósito no Repositorio. 

+ info e acceso ao RUC

5 Como buscalos no catálogo...  

Ver titorial 

Apoio á elaboración do TFG

Servizos da biblioteca de apoio á elaboración do TFG: formación, recursos importantes, asesoramento...

Acceder aos servizos de apoio ao TFG