Consulta de traballos fin de grao

5 Traballos fin de grao dispoñibles para a súa na biblioteca.

TFG con nota igual ou superior a 8. Non se prestan. Consulta exclusiva en sala, solicítaos no mostrador.

 

5 Traballos fin de grao no Repositorio da UDC

Poderán consultarse no RUC aqueles traballos presentados na EUP de notas máis altas (Sobresaliente u  Matrícula de Honra) nos que a Comisión de TFG decida o seu depósito no Repositorio.


5 Como buscar TFGs no catálogo da biblioteca.
 

Ver Titorial