Normativa do TFG

Normativa de Traballos de Fin de Grao na E. U. Politécnica:

 • Regulamento
  Instrucións para a realización do TFG (aprobadas en Xunta de Centro o 2 de maio de 2012).

 • Documentación
  Informe do titor
  Guía TFG para Graos de industriaislogoeup
  Cadro de rotulación de planos.

 • Prazos
  Prazos e calendarios

 • Propostas de TFG
  Propostas de traballos de fin de grao que se ofertan para o curso académico e a súa asignación.